Maalämpö kerrostaloon ja rivitaloon

Säästöjä kestävällä ja vastuullisella energiaratkaisulla

Maalämpö kerrostaloon, valitse vihreä energia ja säästä

Ekologinen ja pitkälti omavarainen maalämpö kasvattaa jatkuvasti suosiotaan kerros- ja rivitaloyhtiöiden keskuudessa, sillä maalämpö on kaikista lämmitysmuodoista edullisin isoissakin kiinteistöissä. Fossiilisten polttoaineiden, kuten kaukolämmön ja öljyn hintakehitys on ollut nousujohteinen jo vuosikymmeniä ja se näkyy tietysti energiakustannusten kasvamisena. Vanhaan öljy- / kaukolämpölämmitteiseen kerros- tai rivitaloon on mahdollista sekä kannattavaa asentaa maalämpö, sillä olemassa oleva patteriverkosto voidaan lähes poikkeuksetta yhdistää maalämpöjärjestelmään ja näin saadaan myös vanhemmat kiinteistöt energiatehokkaiksi, hiilijalanjälki pienenee ja maapallon vihreys kasvaa!

On hyvä ottaa huomioon, maalämpöhanketta pohtiessa, että investointi maalämpöjärjestelmään näkyy myös kerros- ja rivitaloasuntojen arvon nousuna. Asuntomarkkinoilla maalämpökerrostalon ja -rivitalon asunnot ovat etulyöntiasemassa.

Valtio tukee taloyhtiöiden energiaremontteja ARA energia-avustuksella (energia-avustus taloyhtiöille).

Miksi

Geokaivot?

Huippuhinnat, kokenut tiimi

Tarjoamme taloyhtiölle erittäin kilpailukykyiset hinnat ja huippuluokan osaamisen. Kokenut tiimimme on erikoistunut todella haastaviin energiakaivoprojekteihin, ja käytämme nykyaikaista kalustoa varmistaaksemme sujuvan, turvallisen ja kustannustehokkaan porauksen isoissakin kohteissa.

Maalämpö rivitaloon ja kerrostaloon -projekti etenee

Maalämpöprojekti alkaa esiselvityksellä

Maalämpöprojekti alkaa esiselvityksellä, hän perehtyy rivitalo- / kerrostalokiinteistöjen lämmitysenergian kulutukseen ja kerää tietoja useamman vuoden ajalta. Esiselvityksessä määritämme siis lämpökaivojen lukumäärän ja niiden syvyyden.

Huomioon otettavaa on myös se, että kerrostaloissa on mahdollista hyödyntää hukkaenergia poistoilman lämmön talteenotolla (LTO), riippuen kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmästä. Poistoilman talteenotolla on nimittäin mahdollista hyödyntää hukkaenergia, joka muuten puhalletaan ulos, ja tällä tavoin ehkä vähentää maalämpökaivojen syvyyden lisäksi niiden määrää.

Esiselvityksen valmistuttua teemme suunnitelman lämmönkeruujärjestelmän toteuttamisesta ja laskemme tarjouksen. Hyväksytyn tarjouksen jälkeen voi maalämpökaivojen poraamiselle hakea kunnan rakennusvalvonnasta toimenpidelupa ja kun se on myönnetty, voimme aloittaa energiakaivojen poraamisen.

Maalämpöprojekti alkaa esiselvityksellä

Menneinä vuosina oli haastavaa saada kerros- ja rivitalon ahtaalle tontille mahtumaan niin monta energiakaivoa, että ison kiinteistön vaatima lämmitysenergian tarve voitaisiin kattaa niillä. Kiitos nykytekniikan, jopa 450 metriä syvien maalämpökaivojen poraaminen on nykyisin mahdollista…

ja tällaisia maalämpökaivoja tarvitaan luonnollisesti vähemmän kuin aiempia n. 200 metrin lämpökaivoja.

Rivi ja -kerrostalojen energiakaivot porataan yleensä syvemmiksi kuin omakotitalojen lämpökaivot. Poraamme yhdessä päivässä tavallisesti noin 250m eli viikon aikana n 4-6 lämpökaivoa, riippuen niiden syvyydestä. Kaupunkialueella on erityisen tärkeää, että porauksen aikana syntyvä pöly johdetaan veteen sidottuna pölynsidontakonttiin, näin pihalle ei jää mitään jätettä porauksesta. Mikäli poraamme tiheästi asutulla alueella, voimme käyttää myös separointikonttia, jossa kivipöly erotellaan vedestä vielä tarkemmin. Puhdistamisen jälkeen vesi pystytään pumppaamaan sadevesiviemäriin.

energiakaivojen porauksen jälkeen asennetaan lämmönkeruuputkisto

Kun maalämpökaivot kerrostaloon / rivitaloon on porattu, kaivetaan pihalle vaakaputkistoa varten vaakakanaalit. Putkisto kuljettaa lämmönkeruunesteen maalämpökaivosta kokoomakaivon kautta lämmönjakohuoneeseen. Vaakalinjojen asentamisen jälkeen

kanaalit täytetään ja tiivistetään. Lopuksi viimeistellään maanpinta alkuperäiseen tasoon ja pian nämä asennuksesta ja kaivuutyöstä aiheutuneet jäljet häviävät pihalta.

Energiakaivojenporaus ammattitaidolla

Energiakaivot on mahdollista porata tarvittaessa vaikka parkkipaikalle, koska maalämpökaivoja ei tarvitse jatkossa huoltaa. Tällaisessa tapauksessa lämpökaivot suojataan teräskansilla ja suojauksen jälkeen parkkialue voidaan huoletta asfaltoida ja parkkipaikalla voidaan ajaa myös kuorma-autolla.

Nurmikkoalueelle porattujen maalämpökaivojen kannet peitetään maakerroksen alle ja näin niistä ei koidu mitään harmia esimerkiksi taloyhtiön nurmikon ajamiselle.

Talon sokkeliin kiinnitetään pienet tunnistekilvet, joihin merkitään lämpökaivojen paikat. Lämpökaivot eivät siis vaikuta mitenkään kerrostalon / rivitalon pihan käyttöön.

Maalämpökaivojen ammattilainen Geokaivot Oy

Kun lämmönkeruujärjestelmä on kokonaisuudessaan tehty, on työt meidän osaltamme valmiina ja kapula siirtyy luotettavalle yhteistyökumppanillemme. He jatkavat töitä lämmönjakohuoneessa huolehtien maalämpöjärjestelmän asennuksesta sen käyttöönottoon.

Kysyttävää lämpökaivoista?

Mikäli mieleenne heräsi kysymyksiä, kuten maalämpö kerrostaloon hinta, niin ole huoletta yhteydessä meihin. Kerromme sinulle lisää aiheesta maalämpö kerrostaloon ja maalämpö rivitaloon.

Ottakaa myös pohdinnoissanne huomioon, että maalämmöllistä kerrostaloa / rivitaloa voidaan myös kesäkaudella viilentää, maaviileän avulla, edullisesti ja ympäristöystävällisesti sekä se, että valtio tukee taloyhtiöiden energiaremontteja huomattavalla energia-avustuksella (ARA).

Maaläpökaivon porauksen hinnan määrittää kaivon syvyys ja kaivon syvyyden puolestaan määrittää kiinteistön lämmitysenergian tarve eli mitä suurempi kiinteistö on, sitä syvempi maalämpökaivo tarvitaan. Maalämpö porauksen hintaan vaikuttaa syvyyden lisäksi niiden lukumäärä ja seuraavat seikat:

  • Maaperän tyyppi
  • Maaperän osuus ennen kallion saavuttamista
  • Suojaputken määrä
  • Keruuputken ja nesteiden määrä

Maalämpökaivo kerrostaloon, hinta?