Poraus

keruukonttiin kerätään porauksesta syntyvä maa-aines

Keruukontin toimitus ja porauskalusto

Ennen työn aloittamista toimitetaan työmaalle keruukontti, johon kerätään maalämpökaivojen porauksen aikana syntyvä maa-aines (kiviaines, hiekka ja vesi). Keruukontti tarvitsee noin 4-5 neliön kokoisen alueen ja se sijoitetaan lähelle kaivojen porauspaikkaa, maksimietäisyys porauspaikalta 25 m. Kaivojen sijainti on määritelty jo maalämpökaivojen tilauksen yhteydessä. 

Mikäli vesi pumpataan yleiseen viemäriin tai hulevesiverkostoon, tarvitaan vielä lisäksi erillinen erottelukontti veden puhdistamiseksi. Kontit toimitetaan maalämpökaivojen porauspaikaille kuorma-autolla, joten kohteen ulkopuolella oleva katu on pidettävä tämän toimituksen aikana vapaana kaikista esteistä. Porausalueella on oltava riittävästi tilaa, sillä keruukontin lisäksi alueelle on mahduttava varsinainen porauskalusto, joka vie noin 2m leveän ja 3-6m pitkän tilan. Kuorma-auto ja sen lavalla olevat muut porauksessa käytettävät laitteet tulee olla maksimissaan 50 metrin päässä maalämpökaivojen porauspaikasta. Lisäksi maalämpö poraukseen tarvitaan sähköä ja vettä.

“Valitse Geokaivot – Maalämpökaivojen ammattilainen”

maalämpökaivojen poraus

Maalämpökaivojen poraus ja porauksesta syntyvän kivituhkan käsittely

Maalämpö poraukseen kuluva kokonaisaika vaihtelee ja riippuu maalämpökaivojen syvyydestä ja lukumäärästä. Maalämpökaivojen poraamisessa tarvitaan siis paineistettua vettä eli vesijohtovettä, sillä vesi auttaa sitomaan porauspölyn ja hienojakoisen kivituhkan. Käsittelemme vastuullisesti tätä maalämpökaivojen porauksessa kertynyttä porausjätettä ohjaamalla kivituhkan ja veden keruukonttiin, jossa kivituhka painuu pohjalle ja vesi pumpataan työmaalla sopivaan paikkaan. Kivituhka kuljetetaan pois työmaalta maankaatopaikalle tai muuhun vastaavaan täyttömaata vastaanottavaan paikkaan.

Lämmönkeruuputkiston asentaminen

Poraustyön valmistumisen jälkeen asennennamme, yhdessä asiakkaan kanssa sovittuna aikana, lämmönkeruuputkiston ja kiinteistöön johtavat syöttöputket, jotka kaivamme yleensä 40-70cm: n syvyyteen. Seinän läpiviennit poraamme timanttiporalla. Määrittelemme maalämpöjärjestelmän sijainnin kiinteistön sisällä yhdessä maalämpöpumpun asentajan kanssa. Kun maalämpökaivojen porausprosessi on meidän osaltamme valmis, siirtyy työprosessi kiinteistön sisälle maalämpöpumpputoimittajalle, joka puolestaan hoitaa maalämpöjärjestelmän asennuksen ja käyttöönoton.

energiakaivojen porauksen jälkeen asennetaan lämmönkeruuputkisto
Porausraportti maalämpökaivon porauksesta

Porausraportti ja jatko-ohjeistus

Lähetämme asiakkaalle maalämpö porauksesta porausraportin sähköpostitse porauksen valmistumisen jälkeen. Tarjoamme mielellämme myös jatko-ohjeistusta, jos sinulla on jotain kysyttävää jatkoa varten.

Mikäli sinulla heräsi vielä kysymyksiä liittyen maalämpökaivon poraukseen, kysy rohkeasti tarkempia tietoja meiltä ja me kerromme sinulle mielellämme lisää maalämmön porauksesta.