Referenssit

Onnistunut maalämpöprojekti: Kiinteistö Oy Kotkan Kauppapaikka (Liikekiinteistö Puuilo ja Gigantti)

Taustaa: Geo Geo Oy Kotkan Kauppapaikka maalämpöprojektin kokonaishankekumppani ja Geokaivot Oy kohteen poraustyökokonaisuuden suorittaja, Geo Geo Oy:n valitsemana. Alta voitte lukea menestyksekkäästä yhteistyöstä:

Energiakaivojen poraus avaimet käteen -ratkaisuna: 11x280m energiakaivot, maatyöt ja vaakaputkiston teko.

energiakaivojen porauksen jälkeen asennetaan lämmönkeruuputkisto

Maalämpökenttä avaimet käteen -ratkaisuna

Kun päätimme valita Geokaivot toteuttamaan energiakaivojen porauksen Kotkan Kauppapaikka -maalämpöprojektikohteessa, tiesimme tehneemme oikean päätöksen. Miksi? Koska Geokaivot tarjosivat meille kokonaisratkaisun maalämpöprojektiimme, ottaessaan hoitaakseen poraukset, kaivuut ja maantäytöt. Tämä sujuvoitti merkittävästi projektin hallintaa, sillä saimme kokonaisuuden pihatöiden osalta yhdestä osoitteesta. Lisäksi Geokaivoilla oli vankka paikallistuntemus maaperästä, mikä on erittäin tärkeä tekijä energiakaivojen porauksen onnistumisessa. Heillä oli selkeä näkemys mahdollisista haasteista, joita saattaa ilmetä porausvaiheessa. Tämä maaperän etukäteistuntemus loi perustan ja turvan projektin sujuvalle etenemiselle.

Kokonaisuuden hahmoittaminen, ennakointi ja nopea reagointikyky: Onnistuneen maalämpöprojektin perusta

Geokaivot osoittivat arvokasta joustavuutta työskentelyssään. He kykenivät suorittamaan erilaisia tehtäviä samoilla kaivuutöillä, kuten esimerkiksi sähköliittymän kaapelin kaivamisen, mikä säästi aikaa ja resursseja. He eivät rajoittuneet vain omaan osuuteensa, vaan kykenivät katsomaan työmaata kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoitti, että pystyimme luottamaan siihen, että projekti sujuu kitkattomasti ja että tarpeelliset toimenpiteet tulee tehtyä koko tontin osalta ilman monia erillisiä urakoitsijoita.

Porausprojektin aikana ilmeni tarvetta siirtää kalustoa vilkkaan lastauslaiturin edestä, sillä tavarantoimittajien rekkojen täytyi päästä lastaamaan. Tässä tilanteessa Geokaivot osoittivat nopeaa reagointikykyä ja joustavuutta siirtäessään kalustoaan tarpeen mukaan. Erityistapauksena voimme mainita tilanteen, joka tapahtui porausprojektin loppupuolella. Pidempi rekka tarvitsi lisää tilaa kääntyäkseen, mutta porattujen kaivojen teräsputket estivät kääntymisen. Kun ilmoitimme tästä Geokaivoille iltapäivällä, he saapuivat paikalle vielä samana päivänä ja ratkaisivat ongelman nopeasti ja ammattitaitoisesti.

Avoin kommunikointi ja aikataulutus

Yhteistyömme kannalta on tärkeää, että työnjohto ja vastuuhenkilöt ovat tavoitettavissa, ja tämä on toteutunut hyvin. Kommunikointi Geokaivojen kanssa on ollut avointa ja vaivatonta. Geokaivot pysyivät aikataulussa sovitusti. Mahdollisista haasteista olemme aina saaneet nopean ilmoituksen ja tietoa siitä, milloin työ etenee suunnitellusti. Ei ole tarvinnut ihmetellä, miksi työmaalla ei ole hommat edenneet.

Työturvallisuus ja ympäristövastuullisuus

Työturvallisuus ja ympäristökysymykset ovat olleet korkealla prioriteettilistalla. Geokaivot ovat osoittaneet omistautumista näissä asioissa sekä itsenäisesti että ohjeidemme mukaisesti. Porausjätteen käsittely ja ympäristövaatimukset sekä työturvallisuus ovat olleet keskeisessä roolissa projektin asianmukaisessa sujumisessa.

Luotettava kumppani maalämpöprojekteihin

Kokonaisuutena olemme äärimmäisen tyytyväisiä lopputulokseen. Työntekijät, niin porarit kuin kaivuritkin, ovat saaneet kiitosta ammattitaidosta ja hyvästä kommunikaatiosta muiden aliurakoitsijoiden kanssa. Projekti sujui suunnitellusti, ja kaikki toimi moitteettomasti – tavoitteet saavutettiin, ja me saimme Geokaivolta juuri sen, mitä tilasimme.

Voimme aidosti suositella Geokaivoja maalämpöprojekteihin. Heidän sitoutumisensa, ammattitaitonsa ja joustavuutensa ovat tehneet yhteistyöstämme erittäin mieluista. Geokaivot ovat osoittaneet olevansa luotettava ja kokenut kumppani maalämpöprojekteihimme.

Markku Sjöman, Projektijohtaja, DI, Geo Geo Oy

“Valitse kumppaniksenne Geokaivot – ammattitaitoinen tiimi hyvään hintaan”

Sujuvaa yhteistyötä ja osaamista haastavassa maalämpöprojektissa

Projektikohde: Taloyhtiö Hakarinne, Roihuvuori Helsinki

Taustaa: Leasegreen Oy taloyhtiö Hakarinteen kokonaishankekumppani ja Geokaivot Oy kohteen porauskokonaisuuden suorittaja, Leasegreen Oy:n valitsemana. 

Energiakaivojen poraus avaimet käteen -ratkaisuna  Leasegreen Oy:n taloyhtiö Hakarinne maalämpöprojektiin: 66 kpl energiakaivoa ja yli 21 000 porattua metriä, maanrakennus- ja vaakaputkityöt.

Maalämpöprojekti Taloyhtiöt Geokaivot Oy ammattitaidolla
Maalämpöprojekti Energiakaivoporaus taloyhtiöt

Vankalla ammattitaidolla läpi haasteiden

Kun Taloyhtiö Hakarinne maalämpöprojektiin Roihuvuoren vaativaan ympäristöön etsittiin luotettavaa porauspalvelua, erottui Geokaivot Oy joukosta asiantuntemuksellaan ja ammattitaidollaan. Tontin kivinen maaperä toi mukanaan erityishaasteita, mutta Niklaksen tiimin kokemus ja osaaminen osoittautui erinomaiseksi. Heidän ammattitaitoinen tiiminsä kykeni onnistuneesti hallitsemaan tontin vaikean kiviaineksen, jota jääkausikaan ei ole kyennyt viemään mukanaan.

Avoin ja ratkaisukeskeinen toimintatapa

Yhteistyö Geokaivot Oy:n kanssa sujui erinomaisesti. Heidän tiiminsä oli asiantuntevaa ja kommunikointi heidän kanssaan sujui moitteetta. Olimme tietoisia koko projektiin liittyvistä vaiheista ja seuraavista stepeistä, mikä antoi meille luottamusta projektin sujuvaan etenemiseen.

Geokaivot pitivät tinkimättä kiinni sovituista aikatauluista. Mikäli eteen tuli tilanteita ja muutoksia, jotka hidastivat heidän työskentelyään, ne käsiteltiin nopeasti ja yhdessä sovituilla tavoilla. Myös ongelmatilanteissa yhteistyö oli jouhevaa ja ratkaisukeskeistä.

Hinta oli sopimuksen mukainen, vaikeasta kalliomaastosta johtuvat lisätyöt arvioitiin etukäteen. Näin vältyimme yllätyksiltä ja hankkeen talous pysyi suunnitellussa raameissa.

Turvallisuus ensisijalla

Työturvallisuus oli projektille ensiarvoisen tärkeää, se huomioitiin erinomaisesti. Työturvallisuuskoordinaattori vastasi turvallisuusmääräysten hoitamisesta.Taloyhtiön toiveet asukkaiden turvallisuudesta huomioitiin ja kriittisissä kohdissa työt pyrittiin hoitamaan mahdollisimman nopeasti, jotta piha-alueella liikkuminen ei estynyt turhaan.

Projektin lopputulos oli odotustemme mukainen ja työn jälki erinomaista. Kaikki työvaiheet sujuivat suunnitellusti ja sovitulla tavalla. Voimme vilpittömästi suositella Geokaivoa taloyhtiöiden maalämpöprojekteihin. Heidän sitoutumisensa, ammattitaitonsa ja joustavuutensa ovat tuoneet meille halutun lopputuloksen.

Jorma Rantataro, Hakanrinne pj

Porarit Geokaivot Oy:ltä luotettava yhteistyökumppani
10+
Vuoden kokemus alalta
90 000+
Poratut metrit 2022

Kokenut ja ammattitaitoinen yhteistyökumppani haastavissakin projekteissa

Ota yhteyttä meihin Geokaivot Oy, jos teidän maalämpöprojekti tarvii luotettavat porarit poraamaan energiakaivot. Meidän koko tiimi tekee saumatonta yhteistyötä projektin alusta loppuun saakka.