Referenser

Framgångsrikt bergvärmeprojekt: Kiinteistö Oy Kotkan Kauppapaikka (Affärsfastigheter Puuilo och Gigantti)

Bakgrund: Geo Geo Oy, huvudentreprenören för Kotkan Kauppapaikka bergvärmeprojektet, och Geokaivot Oy, valt av Geo Geo, utförde borrningsarbetet för projektet. Nedan kan ni läsa om deras framgångsrika samarbete:

Bergvärmeborrningar som nyckelfärdig lösning: 11×280 m bergvärmeborrhål, markarbeten samt installation av kollektorrör och markslang.

energiakaivojen porauksen jälkeen asennetaan lämmönkeruuputkisto

Bergvärmefält som en nyckelfärdig lösning

När vi valde Geokaivot för att borra energibrunnarna för det bergvärmeprojekt som genomfördes på Kotkan Kauppapaikka, visste vi att vi hade fattat rätt beslut. Varför? Jo, Geokaivot erbjöd oss en komplett lösning för vårt bergvärmeprojekt, inklusive borrning, utgrävning och landfyllning. Detta effektiviserade hanteringen av projektet avsevärt, eftersom vi kunde få hela gårdsarbetet från en enda kontakt. Dessutom hade Geokaivot gedigen lokalkännedom om berggrunden, vilket är en mycket viktig faktor för att lyckas med borrning av energibrunnar. De hade en tydlig förståelse för de potentiella utmaningar som kunde uppstå under borrningsfasen. Denna förkunskap om berggrunden utgjorde grunden och säkerheten för ett smidigt genomförande av projektet.

Förståelse av helheten, förutsägelse och snabb reaktionsförmåga: Grundstenen för ett lyckat bergvärmeprojekt

Geokaivot visade värdefull flexibilitet i sitt arbete. De kunde utföra olika uppgifter med samma grävarbete, såsom att gräva för elanslutningskabeln, vilket sparade tid och resurser. De begränsade sig inte bara till sin egen del utan kunde se arbetsplatsen som helhet. Detta innebar att vi kunde lita på att projektet skulle gå smidigt och att nödvändiga åtgärder skulle vidtas för hela tomten utan att behöva involvera många olika entreprenörer.

Under borrningsprojektet uppstod behov av att flytta utrustning från framför den livliga lastkajen, eftersom leveranslastbilar behövde lasta. I denna situation visade Geokaivot snabb reaktionsförmåga och flexibilitet genom att flytta sin utrustning efter behov. Som ett särskilt fall kan vi nämna en situation som inträffade mot slutet av borrningsprojektet. En längre lastbil behövde mer utrymme för att svänga, men stålrören från borrade brunnar hindrade svängningen. När vi meddelade detta till Geokaivot på eftermiddagen, kom de till platsen samma dag och löste problemet snabbt och professionellt.

Öppen kommunikation och tidsplanering

För vårt samarbete är det viktigt att arbetsledningen och ansvariga personer är tillgängliga, och detta har fungerat utmärkt. Kommunikationen med Geokaivot har varit öppen och smidig. Geokaivot höll sig enligt överenskommelsen på tidtabellen. Vid eventuella utmaningar har vi alltid fått snabb information och varit medvetna om hur arbetet fortskrider enligt planerna. Det har inte funnits några mysterier kring varför arbetet på arbetsplatsen inte har fortskridit.

Arbetssäkerhet och miljöansvar

Arbetssäkerhet och miljöfrågor har varit högt prioriterade. Geokaivot har visat engagemang i dessa frågor både självständigt och enligt våra riktlinjer. Hantering av borravfall, miljökrav och arbetssäkerhet har spelat en central roll för projektets smidiga genomförande.

En pålitlig partner för bergvärmeprojekt

Sammanfattningsvis är vi extremt nöjda med resultatet. Personalen, både borrare och grävmaskinförare, har fått beröm för sitt yrkeskunnande och för den goda kommunikationen med andra underentreprenörer. Projektet gick enligt plan, och allt fungerade felfritt – målen uppnåddes, och vi fick precis det vi beställde från Geokaivot.

Vi kan verkligen rekommendera Geokaivot för bergvärmeprojekt. Deras engagemang, professionalism och flexibilitet har gjort samarbetet mycket positivt. Geokaivot har visat sig vara en pålitlig och erfaren partner för våra bergvärmeprojekt.

Markku Sjöman Projektledare, DI, Geo Geo Oy

“Välj Geokaivot som din partner – ett skickligt team till ett bra pris”

Smidigt samarbete och kompetens i ett utmanande bergvärmeprojekt

Projektobjekt: Bostadsbolaget Hakarinne, Roihuvuori, Helsingfors

Bakgrund: Leasegreen Oy, den övergripande projekt parten för bostadsbolaget Hakarinne. Geokaivot Oy, entreprenören som utförde borrningsarbetet för projektet, vald av Leasegreen Oy.

Borrning av energibrunnar som en nyckelfärdig lösning för Leasegreen Oy:s projekt för bostadsbolaget Hakarinne: 66 energibrunnar och över 21 000 borrade meter, markarbeten samt installation av kollektorrör och markslang.

bergvärmeprojekt bostadsbolag Geokaivot Oy
bergvärmeprojekt bergvärme bostadsbolag

Med pålitlig professionalism genom utmaningarna

När man letade efter en pålitlig borrtjänst för Hakarinne bostadsbolags bergvärmeprojekt i den krävande miljön i Roihuvuori, utmärkte sig Geokaivot Oy från andra genom sin expertis och professionalism. Den steniga berggrunden på området innebar särskilda utmaningar, men Niklas och hans team visade upp sin erfarenhet och kompetens. Det skickliga teamet kunde framgångsrikt hantera det svåra stenmaterialet på tomten, material som inte ens istiden kunde forma om.

Ett öppet och lösningsorienterat arbetssätt

Samarbetet med Geokaivot Oy fungerade utmärkt. Deras team var kunnigt och kommunikationen flöt smidigt. Vi var medvetna om alla faser och kommande steg i hela projektet, vilket gav oss förtroende för en smidig framgång.

Geokaivot höll fast vid de överenskomna tidsschemana obevekligt. Om det uppstod situationer och förändringar som fördröjde deras arbete, hanterades dessa snabbt och enligt överenskommelse. Även i problematiska situationer var samarbetet smidigt och lösningssorienterat.

Priset var enligt avtalet och eventuella extraarbeten på grund av det svåra bergiga terrängen bedömdes på förhand. På så sätt undvek vi överraskningar, och projektets ekonomi hölls inom de planerade ramarna.

Säkerhet i första hand

Arbetssäkerheten var av yttersta vikt för projektet, och den beaktades utmärkt. En arbetsmiljökoordinator ansvarade för säkerhetsföreskrifterna. Bostadsbolagets önskemål om invånarnas säkerhet togs i beaktande, och vid kritiska punkter strävade man efter att utföra arbetet så snabbt som möjligt för att inte skapa onödiga hinder på gårdsområdet.

Projektets slutresultat var i linje med våra förväntningar, och arbetet var utmärkt. Alla arbetsmoment genomfördes enligt plan och på överenskommet sätt. Vi kan uppriktigt rekommendera Geokaivot för bostadsbolagens bergvärmeprojekt. Deras engagemang, professionalism och flexibilitet har gett oss det önskade resultatet.

Jorma Rantataro, Hakarinne ordf.

Porarit Geokaivot Oy:ltä luotettava yhteistyökumppani
10+
Års erfarenhet inom branschen
160 000+
Borrade metrar 2023

Erfaren och professionell samarbetspartner även i utmanande projekt

Kontakta oss på Geokaivot Oy när ni behöver pålitliga borrare för ert bergvärmeprojekt. Hela vårt team samarbetar sömlöst från projektets början till slut.