BORRADE METRAR I 2023 ca

160 000 m

Vi tar ansvar för miljön

Hantering av vatten och borrkaxet under borrning är en viktig del av Geokaivot Oys ansvar. Vi hanterar bergartsmaterial samt spolvatten som innehåller borrkax vid borrning av en energibrunn på ett sådant sätt att det inte orsakar skada på miljön, avloppsledningar eller grannar.

Geoenergi dvs bergvärme

Vad är Geoenergi?

Geoenergi dvs bergvärme och bergkyla är förnybar och lokalt producerad ren energi från naturen Solenergi lagras i jordens ytskikt och berggrund, vilket kan samlas in på ett förnybart och modern sätt för att användas som en ren energikälla. Bergvärmepumpar samlar in lagrad geoenergi från berggrunden året runt för uppvärmning och kylning

Geoenergi är ett ekologiskt och mycket ekonomiskt val samt en stabil energikälla oberoende av osäkra oljepriser Bergvärme minskar ditt fastighets koldioxidavtryck och p.g.a att bergvärme är en stabil energikälla oberodende av osäkra oljepriser, är driftskostnaderna mycket förutsägbara jämfört med andra energikällor.

I ett bergvärmesystem borras det bergvärmebrunnar i marken som samlar upp värmeenergin från berggrunden, vanligtvis på en djup av cirka 150-350 meter från marken beroende på energibehovet.

Utnyttja gratis energi från en energibrunn från din egen tomt Solen och den geoenergin som lagras i berggrunden värmer bergvärmebrunn.

Varför välja

geoenergi?

SJÄLVFÖRSÖRJANDE, ENKEL OCH OBEROENDE

Bergvärme produceras självförsörjande direkt från din egen mark, detta är ett betydande steg mot hållbar och oberoende energiproduktion. Att minska koldioxidavtrycket med ren producerad geoenergi är ett ekologiskt och ansvarsfullt val Utöver att bergvärme är ett ansvarsfull val är den också en smidig lösning, du behöver inte oroa dig för uppvärmning eller stressa över stigande energipriser, och dessutom kan det kyla ner ditt hem på sommaren nästan gratis.

Hushållsavdrag för bergvärmeborrning

Kom ihåg hushållsavdraget, som kan avsevärt minska de totala kostnaderna för installationen av en bergvärmepump. Hushållsavdrag beviljas för användning av externa tjänster vid renovering av bostäder och fritidshus. Specifika åtgärder som är kopplade till bergvärmelösningar är avdragsgilla, inklusive demontering av det gamla värmesystemet, borrning av energibrunn och installation av nya enheter. Detta kan leda till betydande besparingar för dig. För ytterligare information om hushållsavdraget, besök vero.fi.