Bergvärme till egnahemshus

Gör ett ansvarsfullt val och välj bergvärme.

Gör ett ansvarsfullt val, välj bergvärme till egnahemshus

Bergvärme är ett grönt och självförsörjande val för uppvärmning av din egnahemshus, som passar bra både för nybyggen och renoveringsobjekt. Bergvärme ersätter såväl gamla olje-, el- som vedpannor. Installationen av bergvärme förutsätter att det finns ett vattenburet värmesystem i fastigheten.

Med hjälp av geoenergi minskar energikostnaderna för ditt egnahemshus och du producerar energi på ett miljövänligt sätt varje dag året runt. Med bergvärme är du inte beroende av till exempel el- eller oljepriset. Du kan alltså fokusera på en bekymmersfri vardag genom att välja geoenergi till ditt egnahemshus.

Energibrunn passar till och med på en smal tomt.

Från energibrunnen förs bergvärmen över till fastighetens värmesystem med hjälp av en värmepump. En av de bästa fördelarna med en energibrunn är att den inte tar mycket plats. Energibrunnen är mycket liten, vanligtvis bara 115 millimeter i diameter, så borrning av energibrunnen är möjlig även på en liten gård och borrningen lämnar knappt några spår.

Djupet på energibrunnen varierar mellan 90 och 250 meter, beroende på fastighetens storlek och värmepumpens effektivitet. Den exakta djupet på energibrunnen beräknas i en kartläggning baserat på energibehovet. Energibrunnen bör placeras så nära fastighetens värmefördelningsrum som möjligt, minst fem meter från fastigheten. Borrningen av energibrunnen utförs vanligtvis inom en dag.

Professionell borrning av energibrunnar
Hushållsavdrag för bergvärme

Ska du investera i bergvärme till ditt hus? Kom ihåg hushållsavdraget!

Du får hushållsavdrag för energiborrning – dra fördel av förmånen! När du byter ut ditt gamla uppvärmningssystem mot ett bergvärmesystem, bör du utnyttja hushållsavdraget. Hushållsavdrag beviljas för arbetsandel. Du kan alltså få hushållsavdrag för borrning av energibrunn, installation och alla andra arbeten relaterade till installationen av värmepumpssystem som du har låtit utföra. Läs mera: www.vero.fi

Om något relaterat till ditt bergvärmeprojekt oroar dig, så kontakta oss på Geokaivot Oy. Vi finns alltid här för att hjälpa till.

”Ekologiskt uppvärmnings- och kylsystem”