1. Registeransvarig

Geokaivot Oy, med adressen Syrjäläntie 75, 19110 Heinola

  1. Registrets kontaktperson

Niklas Jokinen e-post: niklas.jokinen@geokaivot.fi tel. +35844 2919680

  1. Registrets namn

Geokaivot Oys kundregister

  1. Personuppgifternas användningsändamål och grund

På vår webbplats samlar vi in personlig information när du använder vissa funktioner, som beskrivs nedan. Genom att använda vår webbplats och lämna information via våra kontaktformulär godkänner du vår integritetspolicy.

Vi använder cookies för att förbättra din webbupplevelse, men du kan välja att inte acceptera dem. Om du inte accepterar cookies kan vissa funktioner på webbplatsen begränsas. 

Information som samlas in via våra kontaktformulär delas inte med tredje part, utan hanteras enbart av företagets ansvariga samt utvalda personer för marknadsföring och kundrelationer dessa har rätt att behandla och vid behov uppdatera den information som delas. Vi använder också Google reCAPTCHA för att förhindra spam från robotar.

Vi använder HTTPS-anslutning för att kryptera informationen som överförs mellan webbplatsen och besökarens webbläsare. Detta säkerställer att informationen inte kan läsas av obehöriga.

  1. Registrets informationsinnehåll

Vi använder Google Analytics för att samla in anonym statistik om våra besökare, vilket inte innefattar någon personlig identifierbar information.

För kontaktformulär sparas den information som användaren väljer att delge: namn, adress, telefonnummer och e-post, informationen sparas på företagets webbplats samt eventuellt i företagets interna kundregister i enlighet med gällande lagar om personuppgiftshantering. 

  1. Informationskällor

Uppgifter samlas också in i samband med beställning av nyhetsbrev och efter lämnande av kontaktbegäran samt vid användning av webbtjänster (bl.a. registeransvariges webbplatser och sociala medier) och cookies eller i samband med annan ärendehantering eller från uppgifter som fåtts i samband med deltagande i händelser.

Uppgifter kan också uppdateras från Registeransvariges andra personregister, från samarbetspartners personregister samt från myndigheter och andra företag i den mån lagen tillåter.

  1. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna registerbeskrivning med beaktande av de begränsningar som fastställts i lag. 

Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på vederbörligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form den registrerade gett dem och de uppdateras i enlighet med den registrerades meddelande till den Registeransvarige.

  1. Den registrerades rättigheter

Du har rätt att begära en redogörelse över vilken information vi har om dig och be om att denna information raderas. 

Vi vidtar åtgärder för att skydda den information som samlas in på vår webbplats och vår programvara uppdateras kontinuerligt för att säkerställa säkerheten. Trafiken mellan besökarens webbläsare och vår server krypteras för att säkerställa att informationen inte hamnar i obehörigas händer.

  1. Användarrättigheter

Användaren har full kontroll över sin information. Detta innebär att man när som helst har rätt att begära en redogörelse över vilken information om användaren som vi besitter samt att begära att informationen raderas.

För att göra någon av ovanstående förfrågningar, ta kontakt med Registeransvariga

  1. Så här skyddas din information

Vi har vidtagit de åtgärder vi kan för att se till att den information som samlas in inte kan hamna i obehörigas händer. Programvaran som driver webbplatsen uppdateras kontinuerligt för att åtgärda säkerhetsbrister som uppdagas över tid. Trafiken mellan besökarens webbläsare och vår server är krypterad.