Samarbete

VVS- och byggföretag

Samarbetspartner Geokaivot Oy
10+
års erfarenhet inom branschen
160 000+
Borrade metrar 2023

Att minska CO₂-utsläppen i samarbete med våra partners

Vi på Geokaivot Oy är en utmärkt samarbetspartner för borrning av energibrunnar.
  • Vi har mångårig erfarenhet av även de mest utmanande projekt för energibrunnar.
  • Vi erbjuder alltid en offertinnehåll i enlighet med förfrågan.
  • Energibrunnar borras med modern utrustning som uppfyller säkerhetsbestämmelserna.
  • Vi erbjuder smidig och säker borrning av energibrunnar med professionalism.
  • Våra erfarna borrare håller fast vid projektets tidtabell och tar hänsyn till alla säkerhetsaspekter.
Kontakta oss på Geokaivot Oy om ditt bergvärmeprojekt behöver pålitliga borrare för att borra energibrunnar. Våra borrare samarbetar pålitligt från början till slut av projektet.

Priset för en energibrunn bestäms av brunnsdjupet och brunnsdjupet bestäms av fastighetens uppvärmningsenergibehov, vilket innebär att ju större fastighet desto djupare energibrunn behövs. Priset för ett bergvärmeborrhål påverkas inte bara av djupet utan också av antalet borrhål och följande faktorer:

  • Jordart
  • Jorddjupen före berggrunden nås
  • Antal foderrör
  • Längd på kollektorslang samt mängden kollektorvätska

Priset på energibrunnen?