Bergvärme till större fastigheter

Stora fastigheter har nytta av bergvärme

Ju större fastighet, desto större nytta

Bergvärme är inte bara en uppvärmningsform som används av personer som bor i egnahemshus eller rad- och höghus. Nämligen installationen av värmepumpar i alla typer av affärsfastigheter och offentliga byggnader har ökat årligen, eftersom fördelarna med bergvärme blir allt betydelsefulla ju större fastigheten och därmed energibehovet är. Geoenergi möjliggör kostnadseffektiva, tillförlitliga och miljövänliga lösningar inte bara för bostadsbolag utan också för andra stora fastigheter såsom industrier, lagerbyggnader, affärsfastigheter, hälsocentraler och daghem.

Förutsägbarheten för uppvärmningskostnaderna, miljövänligheten samt att bergvärme är en stabil energikälla oberoende av osäkra el- och oljepriser är kanske de mest betydande anledningarna till att välja bergvärme som energilösning för fastigheter. Genom att göra rätt val kan betydande besparingar i uppvärmningskostnaderna uppnås omedelbart, och utöver dessa omedelbara besparingar höjer en investering i bergvärme värdet på fastigheten och förbättrar avkastningen på investerat kapital.

Bergvärme och värmeåtervinning – besparingar på lång sikt

I stora fastigheter behövs ofta effektiv kyla utöver uppvärmning, så det är vettigt att använda bergvärmebrunn också för kylenergi. Det är alltså möjligt att kombinera bergvärme med bergkyla, denna kombination gör bergvärmesystem till en överlägsen energilösning för stora fastigheter. Bergkyla höjer trivseln till en ny nivå och besparingar uppnås på lång sikt, eftersom ju mer bergkyla som används på sommaren, desto mer värmeenergi ger energibrunnarna tillbaka under vintern.

Om det är möjligt att koppla samman värmeåtervinning med bergvärmesystem, kan fastighetens spillenergi utnyttjas och ännu större besparingar på energikostnader uppnås.

spillenergin utnyttjas genom värmeåtervinning
Geokaivot Oy - Expert på energibrunnarna

Vi är med redan från de första metrarna i ditt bergvärmeprojekt.

Vi rekommenderar TRT-test, det vill säga termiskt responstest , för objekt med 10 eller fler energibrunnar TRT-test är ett sätt att granska bergens termiska egenskaper, dvs. att man granskar bergens energipotential. För termiskt responstest borras en eller flera provbrunnar i området och resultaten av testet används när man simulerar hur många energibrunnar som behövs och hur djupa de behöver vara. Testbrunnarna går inte till spillo, utan de används som en del av den slutliga energifältet

Vi på Geokaivot Oy planerar med professionell skicklighet energibrunnar även för större projekt. Gör ett grönt val och välj oss!

Byt ut fossila bränslen mot förnybar och utsläppsfri bergvärme